POLÍTICA DE PRIVACITAT

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2019, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales (en adelante LOPDPGDD) y el Reglamento General de Protección de Datos (R. 2016/679), a continuación le informamos acerca de nuestra política de privacidad y tratamiento de sus datos personales:

1 RESPONSABLE

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: PALLET CAT, S.L.
CIF: B25358367
Inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, Tom 396, Foli 221, Fulla L-7418, Secció 8, Inscripció 4a
Adreça: C/ Tramuntana, 55, Polígon Riambau, C.P. 25300 Tàrrega (Lleida)
Telèfon: 973 501 686
e-mail: info@palletcat.cat o jordi.prats@palletcat.cat

2 FINALITAT

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A PALLETCAT tractem la informació que ens faciliten els clients/proveïdors/contactes, amb la finalitat de gestionar la relació contractual que ens vincula amb el client i/o proveïdor, la relació comercial, informació sobre els nostres productes i serveis, enviament d'informació comercial, newsletters, la gestió comptable i facturació.
Les persones interessades podran donar-se de baixa d'aquestes comunicacions en la següent adreça de correu electrònic: info@palletcat.cat o jordi.prats@palletcat.cat

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual, i/o se sol·liciti la seva supressió per l'interessat de manera expressa.

3 LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució de la prestació dels serveis contractats pel client, la relació contractual amb el proveïdor, la sol·licitud de pressupostos per part de les persones de contacte, la gestió comercial, informació dels nostres productes i serveis, enviament d'informació comercial, newsletters.

4 DESTINATARIS

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades que ens comuniqui no seran cedides a terceres empreses, tret que Vostè hagi consentit per escrit i expressament la cessió de dades a les empreses que en tot cas constin en el document de consentiment de cessió de dades. Tampoc es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països.

5 CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Empreses col·laboradores (tercers)

PALLETCAT treballa amb empreses col·laboradores (tercers que actuen com a proveïdors de hosting/aplicacions informàtiques). En alguns serveis, PALLETCAT actua com a intermediari, per a això és necessari cedir unes certes dades personals a tercers, per exemple en els casos de subcontractació de servei de host/servidors. En el cas que deixi d'utilitzar aquests serveis proporcionats per tercers, les seves dades seran suprimides.

Compliment de la Llei

Ocasionalment, estem obligats a revelar dades personals a les autoritats i/o als tribunals de justícia en compliment d'un requeriment formal segons la legislació vigent. En tot cas, PALLETCAT sempre sol·licitarà la documentació correcta a les autoritats pertinents abans de revelar qualsevol informació.

6 DRETS

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El nostre despatx deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir els seus drets de portabilitat, accés, rectificació, cancel·lació, oposició al tractament d'aquestes Dades de Caràcter Personal davant Palletcat S.L., en la C/ Tramuntana, 55, Polígon Riambau, C.P. 25300 Tàrrega (Lleida), adjuntant fotocòpia del seu DNI o document identificatiu vàlid equivalent, en els termes establerts en el Reglament General de Protecció de Dades, i la LOPDPGDD. Per a la seva major comoditat, i sense perjudici que s'hagin de complir amb determinats requisits formals establerts pel RGPD i la LOPDPGDD, li oferim la possibilitat d'exercir els drets abans referits a través del correu electrònic: info@palletcat.cat o jordi.prats@palletcat.cat

Autoritat de control

Si desitja plantejar una reclamació en relació al tractament de les seves dades, l'informem que pot posar-se en contacte amb l'Agència Espanyola de Protecció de dades, C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid http://www.agpd.es

7 PROCEDÈNCIA

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a PALLETCAT procedeixen directament de Vostè, quan contracta els nostres serveis a l’existir una relació contractual o perquè existeix el seu consentiment exprés i per escrit perquè la nostra empresa pugui obtenir i tractar les seves dades.

A continuació enumerem les dades que podem obtenir de Vostè, la qual cosa això no significa que tinguem totes aquestes dades seves.
Les categories de dades que es tracten són:

  • Dades d'identificació: nom i cognoms / denominació social, NIF/CIF, adreces postals o electròniques
  • Informació comercial.
  • Dades econòmiques.
  • Transacció de béns i serveis.

No es tracten dades especialment protegides

8 Actualitzacions i modificacions

PALLETCAT es reserva el dret de modificar i/o actualitzar la informació sobre protecció de dades quan sigui necessari per al correcte compliment del Reglament de Protecció de Dades. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix al web.

9 Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Cervera.

En Palletcat utilitzem cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i publicitària. Pots acceptar totes les galetes, rebutjar-les o configurar les teves preferències, fent click aquí on podràs obtenir més informació.