Per què és tan important la traçabilitat en el transport per a PalletCat

23 Setembre 2020 - Blog


Per traçabilitat podem entendre el rastreig d'una determinada mercaderia, des del moment en el qual es procedeix al seu assemblat fins al seu lliurament. A PalletCat som conscients de la importància per als nostres clients de tenir notícia en tot moment de l'estat de la seva comanda. Hem fet una gran inversió en plataformes digitals que et permetran conèixer en tot moment el recorregut de la mercaderia que estiguis esperant.

Els beneficis de la traçabilitat en el transport de mercaderies


El compliment dels terminis i compromisos de lliurament és fonamental en el sector del transport de mercaderies. Si una comanda es retarda, pot portar seriosos problemes per a l'empresa o persona que estigui esperant una determinada mercaderia. La traçabilitat contribueix, sens dubte, a augmentar el prestigi i la credibilitat d'una empresa que es dediqui a la logística.

Control de qualitat


La traçabilitat en la logística ajuda a millorar la qualitat del servei en diversos aspectes. Aquest sistema permetrà localitzar ràpidament mercaderies defectuoses o errònies perquè puguin retirar-se del magatzem i substituir-se per unes altres ràpidament. Amb aquesta garantia del compliment dels estàndards de qualitat establerts, els clients se senten més confiats amb el nostre servei.

Transparència


Totes les parts implicades en el procés de la distribució i transport demanden determinada informació en algun moment del procediment. Elements tan importants com saber on es troba la mercaderia o quan arribarà a la seva destinació estaran disponibles en tot moment. Un subministrament més eficient. Un sistema de traçabilitat eficaç permet una millor coordinació entre els diferents agents que participin en el procés. Aquesta millor organització permet un increment de la productivitat i una disminució d'errors. Així mateix, possibilita una millor programació de cada enviament, gràcies al coneixement de la trajectòria dels diferents estats de les mercaderies.

Aquest mètode ens ajuda a millorar el control intern de la càrrega. Un altre factor molt important dins de què millora l'eficiència en el subministrament és l'automatització de l'entrada de dades sobre productes en les diferents bases de dades. Gràcies a totes aquestes millores, podem realitzar comandes molt més precises i minimitzar possibles errors i tares.

A PalletCat el compromís amb el client ha estat sempre una de les nostres senyals d'identitat. Per això ens prenem molt de debò tots aquells avanços que ens permetin millorar en el nostre treball, com és aquest cas. La implantació d'un eficaç sistema de traçabilitat et permetrà conèixer online i ontime la situació de la càrrega. D'aquesta manera, pots fer un seguiment detallat de la teva comanda que millorarà la teva planificació. Gràcies a aquesta tècnica, podem cerciorar-nos del total compliment dels terminis de recollida i lliurament.


La tecnologia al servei de la traçabilitat en la logística


Per a poder aconseguir un seguiment total i precís en el transcurs de lliurament i distribució de mercaderies, hi ha una sèrie d'elements que ens facilitaran aquesta labor. Els continus avanços tecnològics han fet possible que els actors implicats en un procés de distribució puguin accedir a tota la informació que precisin.

Localització per sistema GPS


La implantació d'aquesta tecnologia en les flotes de camions és fonamental per a conèixer l'itinerari i situació dels vehicles que transporten la càrrega. En línies generals, es pot dir que la ubicació de cadascun dels camions que traslladen la mercaderia dóna tranquil·litat al client. 

Codis alfanumèrics


Aquest sistema es basa en l'ús de caràcters que generalment són números i lletres. Té l'avantatge que no requereix una gran inversió per al seu establiment, encara que és més procliu a la fallada humana, ja que es tracta d'un procés de tipus manual. 

Codi de barres


Aquest sistema està bastant implantat en les empreses de logística per a dur a terme el seguiment de les seves mercaderies. Aquest codi està compost per barres paral·leles de diferent gruix. Tant les barres com els espais inclouen la informació d'un determinat producte. D'aquesta manera, es pot localitzar un determinat article de manera ràpida i eficient.

El sistema de codi de barres té una eficàcia major que el sistema basat en codis alfanumèrics, ja que redueix el risc de fallada per error humà. No obstant això, és necessari que hi hagi un operari que es dediqui a la verificació d'aquests codis de manera específica.

Codi QR o RFID


Aquesta tecnologia permet el reconeixement i ubicació de la mercaderia a través d'ones de radiofreqüència. Aquesta tècnica necessita una etiqueta i un lector de manera indispensable, així com un programari que serà el nexe d'unió entre tots dos. Aquesta forma de control permet realitzar un registre històric dels moviments efectuats per la mercaderia.

El gran avantatge d'aquest mètode és que és totalment automatitzat. Aquí no intervé cap treballador per a escanejar les etiquetes, com sí que ocorria en els sistemes anteriors. A més, les etiquetes que s'usen en la identificació per radiofreqüència són excessivament difícils de plagiar.

També són bastant resistents a condicions climàtiques adverses, per la qual cosa el seu ús és molt recomanable en determinats sectors, com el transport de palets.

Beacons


Són artefactes que utilitzen Bluetooth de baixa energia per a localitzar persones o objectes. Aquests aparells es denominen balises i gateways. Les balises solen estar situades en les naus industrials o els palets. Els gateways rebran el senyal emès per la balisa a través de WIFI o USB. Aquest protocol serà monitorat per un programari.


Determinant per a un transport eficaç


La traçabilitat ha contribuït a millorar el transport de mercaderies i a incrementar la seva eficàcia. En PalletCat, hem estat conscients de la creixent importància d'aquest sistema, la qual cosa ens permet oferir un servei amb totes les garanties per als nostres clients. Som el millor aliat per a la distribució de les teves mercaderies.


En Palletcat utilitzem cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i publicitària. Pots acceptar totes les galetes, rebutjar-les o configurar les teves preferències, fent click aquí on podràs obtenir més informació.