La Intel·ligència artificial aplicada a la mercaderia paletitzada

29 Febrer 2024 - Blog


La intel·ligència artificial està suposant, de manera progressiva, una autèntica transformació en la pràctica totalitat dels sectors. En aquest article que hem preparat, explicarem com es pot aplicar a l'activitat de la mercaderia paletitzada. T'animem a continuar llegint per conèixer més sobre aquesta qüestió de rellevància.


Exemples de com implementar la IA a l'optimització de rutes

La IA optimitza les rutes per al transport de palets. L'objectiu que persegueix aquesta eina és aconseguir un nivell de millora més alt, tant per a l'empresa de transport com per al client final. Veguem una sèrie d'exemples concrets perquè pugueu tenir una idea més àmplia.

Optimitzar les rutes

Ja hi ha nombroses aplicacions per crear i planificar les rutes de repartiment, aconseguint així que sigui més senzilla i eficaç. Aquesta nova ciència té la capacitat de recopilar i aprendre de les dades que ja existeixen per analitzar de manera continuada quines són les millors rutes disponibles per als conductors.

L'empresa de logística només ha d'introduir les dades (nombre de vehicles, temps de càrrega i descàrrega, etc.) perquè l'aplicació amb IA incorporada en faci la resta.

Seguiment de càrregues

El control de les càrregues és imprescindible en una empresa de transport paletitzat com a PalletCat. La intel·ligència artificial està transformant tot el procés de monitorització. Ja s'han implantat sistemes avançats que incorporen la informació necessària a temps real sobre la ubicació de les mercaderies o dels vehicles.

És una de les formes més efectives per poder tenir una política eficaç de compliment de terminis. Aquest factor redunda en la satisfacció del client amb els serveis que ha contractat.

Gestió d'inventaris a una empresa de transport paletitzat

Els inventaris són una altra peça clau en el funcionament d'una empresa de transport, però suposen una despesa molt elevada, tant en recursos humans com a materials. La IA permet grans avenços en la gestió d'inventaris, aconseguint un nivell d'eficàcia més gran i, així mateix, reduir els temps.

Per exemple, preveure la demanda en temps real segons les dades de vendes a l'històric ja és una possibilitat. Els programaris amb aquesta tecnologia ajuden les empreses a mantenir uns nivells òptims de l'inventari, evitant l'excés de productes o el desproveïment.

Beneficis de l'aplicació d'IA al transport de palets

A continuació, passem a explicar amb detall els avantatges que comporta l'aplicació de la IA a empreses com la nostra:

  1. La reducció de costos és un dels beneficis. El motiu és que s'automatitzen les tasques repetitives, s'optimitza la càrrega dels vehicles perquè els repartiments siguin més efectius i també es milloren les rutes perquè, per exemple, el consum de combustible sigui menor.
  2. Augmenta la satisfacció dels clients. La finalitat que persegueix l'aplicació de la intel·ligència artificial és millorar la vida de les persones, permetent que moltes de les tasques que fem passen a ser efectuades per aquesta tecnologia. En definitiva, es tracta que els treballadors assumeixin les funcions que realment són importants per al servei.
  3. La reducció de terminis en el lliurament de mercaderies i, a més, tenir el mínim de retards és fonamental en una empresa de transport de palets. Ja hi ha eines d'IA que permeten detectar qualsevol obstacle a les vies per evitar accidents amb els vehicles, triar la millor ruta segons les condicions del clima o per la qual s'arriba més ràpid a la destinació final.
  4. La seguretat és clau en una empresa com PalletCat i en aquest sentit la IA té molt a oferir. La detecció de problemes als vehicles abans que sorgeixin i, en aquest mateix moment, avisar les àrees responsables, pot ser un bon començament en la implantació d'aquesta eina. També es pot monitoritzar els conductors per detectar conductes inadequades en termes de seguretat viària.

Desafiaments i consideracions ètiques a la implementació d'IA dins de la indústria del transport

La intel·ligència artificial està camí de convertir-se en la gran revolució del segle XXI, tal com també ho va ser Internet. Això no obstant, el seu desenvolupament i aplicació comporta una sèrie de riscos que val la pena explicar. La pregunta clau és: podem delegar-hi la presa de decisions en el nostre nom?

Vegem alguns principis ètics que han de regir a la IA aplicada al transport:

  1. Transparència. Els sistemes dIA amb algoritmes han de ser transparents en el seu funcionament, és a dir, que puguin ser compresos i explicats. Aquest factor és clau, tant per als clients finals com per a la pròpia empresa que fa el servei. És imprescindible que la confiança entre les parts es mantingui.
  2. Justícia. La finalitat que persegueix la intel·ligència artificial és la distribució equitativa dels beneficis entre tota la societat. Lús daquesta eina no ha de provocar desigualtats o reforçar els biaixos diferencials. Per tant, és important fer una anàlisi detallada de les dades que es fan servir, així com abordar la possible discriminació.
  3. Privadesa. Al nostre país, la privadesa està considerada com un dret. La IA ha de garantir el respecte als drets personals ia la privadesa de cada individu. Aquesta garantia ha de ser aplicada a qualsevol país, respectant així la legislació de cadascú. Obtenir el consentiment informat de tots els usuaris i garantir la seguretat en lús de les dades són decisions clau per apuntalar aquest principi.
  4. Responsabilitat. És un principi fonamental per assegurar i determinar les responsabilitats de les decisions que pren aquesta tecnologia, sobretot en el cas que siguin errònies. Per complir aquest objectiu, cal crear marcs legals i ètics que defineixin les responsabilitats de totes les parts involucrades (desenvolupadors, proveïdors i usuaris).

En conclusió, la intel·ligència artificial està revolucionant el sector del transport de mercaderia paletitzada. Actualment, ja hi ha nombroses eines com apps i programaris que permeten nombroses aplicacions com ara l'optimització de rutes, el monitoratge de les mercaderies o la predicció de la possible demanda. A PalletCat treballem diàriament per situar-nos a l'avantguarda tecnològica.


En Palletcat utilitzem cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i publicitària. Pots acceptar totes les galetes, rebutjar-les o configurar les teves preferències, fent click aquí on podràs obtenir més informació.